Korona Q&A

Instructions in English / in Arabic / in Dari / in Somalia / in Russia

Tästä sivulta löydät tietoa koronaviruksen vaikutuksista kiinteistöjen toimintaan ja ohjeita kuinka toimia, mikäli taloudellisen tilanteen huononnuttua vuokranmaksukyky heikkenee.

Miten kiinteistön toimintaan vaikuttaa, jos asukkaita on karanteenissa tai eristyksessä? 

Lähtökohtaisesti kiinteistön toiminta jatkuu kuten ennenkin, vaikka joku asukkaista olisi karanteenissa. Karanteenissa olevan tulee ottaa huomioon, ettei hän ole lähikontaktissa talon muiden asukkaiden tai esimerkiksi huollon kanssa.
Eristyksessä olevan tulee noudattaa eristystä koskevia ohjeita, joita hän on saanut infektiolääkäriltä. Eristyksessä olevan pitää ehdottomasti välttää kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin.
Talossa suoritettavien kunnossapitotöiden ja muiden huoneistokäyntien tarpeellisuus arvioidaan etukäteen entistä tarkemmin epidemian aikana. Asuntoihin mennään toki silloin, kun on kyseessä vesivahingon
kaltainen kiireellinen toimenpide, jota ei voi siirtää. Kiireettömissä asioissa huolto tekee arvion voiko asuntoon mennä. Kiireettömiä huoltotoimia siirretään siis mahdollisesti myöhempään ajankohtaan.

Onko asukkaalla velvollisuus ilmoittaa muille asukkaille tai isännöintiin, jos hän on karanteenissa tai eristyksissä? 

Asukkaalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa TVA:lle tai muille asukkaille, jos asukkaita on karanteenissa tai eristyksessä. Ylipäätään kenelläkään ei ole velvollisuutta ilmoittaa terveydentilastaan muille. Myöskään muiden terveyttä koskevia tietoja ei saa levittää naapureille, eikä TVA voi kertoa tietoonsa tulleita asioita muille asukkaille.
Jos huollon on kiireellisen korjaustarpeen (kuten vesivahingon) takia päästävä käymään huoneistossa, on näillä tahoilla oikeus tiedustella asukkaalta, onko huoneistossa eristyksessä tai karanteenissa olevia, jotta he voivat turvata oman terveytensä käynnin yhteydessä.

Mikä on karanteenin ja eristyksen ero?

Karanteeni on varotoimi, johon lääkäri asettaa virukselle altistuneen ihmisen tartuntalain perusteella. Karanteeniin asetettu ei ole sairas, mutta altistuminen voi johtaa tartuntaan. Karanteenissa hän ei sairastuta
muita. Karanteenissa olevia ihmisiä on kehotettu välttämään kontaktia muihin ihmisiin, mutta esimerkiksi koiraansa saa ulkoiluttaa.

Eristykseen voidaan määrätä potilas, joka on laboratoriotutkimuksen perusteella varmuudella sairastunut koronavirukseen, mutta on riittävän hyväkuntoinen sairastaakseen kotona. Eristyksessä hoito tapahtuu
infektiolääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Voinko käyttää taloyhtiön yhteisiä tiloja?

Viranomaiset eivät ole antaneet käyttökieltoja koskien talon yhteisiä tiloja kuten pesutupaa. Muut asukkaat voivat käyttää pyykkivuorojaan normaalisti, vaikka taloyhtiössä joku olisikin koronakaranteenissa.
Yhteisten tilojen käyttö karanteenin aikana on edelleen sallittua. Esimerkiksi pesutupaa voi käyttää silloin, kun siellä ei ole samanaikaisesti muita ihmisiä. Jos asukkaalla on laboratoriokokeissa varmennettu
koronatartunta, kaikkien yhteistilojen käyttöä pitää välttää ja huomioida tartuntariski erityisen hyvin. TVA suosittelee asukkaiden noudattavan hallituksen määräyksiä.

Yritän tehdä etätöitä ja naapureista kantautuu koko ajan melua. Mitä tehdä?

Talossa pätevät samat asumisen säännöt kuin ennenkin. Normaaliin elämään kuuluvat esimerkiksi musiikin kuuntelu ja lasten leikit. Jos etätöihin keskittyminen on vaikeaa, voi kokeilla soittaa itsekin taustamusiikkia tai käyttää kuulokkeita tai korvatulppia. 
Jatkuva tai tahallinen häiriköinti ei ole sallittua. Kuten milloin tahansa muulloinkin, kannattaa häiriöistä pyrkiä keskustelemaan asiallisesti.
Koska viruksen leviämisen kannalta kasvokkaisia kontakteja on syytä välttää, voi naapurille kirjoittaa asiallisen lapun, jonka sujauttaa postiluukusta.
Poikkeustilanne voi ymmärrettävästi aiheuttaa stressiä, mutta ärsytyksen lisääntyessä kannattaa pysähtyä ja muistaa, että poikkeusolot koskevat kaikkia yhteisesti.

Miten lajittelen ja pakkaan jätteeni virusaikana?

Pirkanmaan Jätehuolto ohjeistaa seuraavasti: Nenäliinat ja lautasliinat lajitellaan toistaiseksi sekajätteeseen, ei biojätteeseen. Sairastuneiden jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla. Täyttynyt roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään sekajäteastiaan. Sairastuneiden roskakorit (kotona) pitää tyhjentää päivittäin.
Tiivis pakkaaminen ja lajittelu auttaa myös jätehuollon toimivuutta. Mikäli astiat ovat täynnä, ilmoita siitä TVA:lle. Älä jätä roskapussia jäteastian ulkopuolelle, näin varmistetaan ettei linnut ja muut eläimet pääse levittelemään jätteitä.

Mistä saan lisätietoja?

Lisätietoja antaa ensisijaisesti viranomainen. Neuvontaa ja tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta numerosta 0295 535 535. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää päivittyvää verkkosivua.

Terveysneuvontaa saa omalta terveysasemalta, akuuteissa oireissa oman alueen terveydenhuollon päivystyksestä ja henkeä uhkaavassa tilanteessa hätänumerosta 112. 

Miten toimin, jos vuokranmaksussa tulee ongelmia?

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila johtaa moniin seuraamuksiin kuten lomautuksiin ja irtisanomisiin. Useat työttömyysturvaa maksavat tahot ovat ilmoittaneet tukien käsittelyissä uhkaavista viivästyksistä. Tämä voi johtaa ongelmiin myös vuokran maksamisessa.
Vuokrat on kuitenkin maksettava poikkeustilassakin eikä vuokranantajalla ole velvollisuutta antaa vuokran alennusta. Tarvittaessa teemme kuitenkin maksusuunnitelman, jolla turvataan asumisen jatkuminen.

Miten toimin, jos rahantuloni katkeaa viivästyneen tukikäsittelyn vuoksi?

Kaikkein tärkeintä on olla yhteydessä vuokravalvontaamme, jos vuokranmaksu myöhästyy. Pyydämme sinulta selvityksen tilanteestasi ja tositteen kuten lomautus/irtisanomisilmoituksen. Ota yhteys puhelimitse numeroon 03 565 66376 tai 03 565 66872 ja toimita tosite sähköpostilla tva.vuokravalvonta@tampere.fi
Maksusuunnitelman tehneiden ja siinä pysyvien asukkaiden vuokrasaatavat eivät siirry perintätoimistolle!

Mitä tapahtuu, jos en ole yhteydessä ja jätän vuokran maksamatta?

Perintäämme hoitaa Intrum Oy ja siirrämme vuokrasaatavamme heidän hoitoonsa.

Onko mitään enää tehtävissä, jos saatavat on siirretty perintätoimistolle?

Kyllä on. Intrumin perintäkirjeen saatuasi on tärkeää olla yhteydessä heihin. Saatavan siirryttyä perintätoimistolle, TVA:n vuokravalvonta ei tee enää maksusuunnitelmia.

Mitä tapahtuu, jos useamman kuukauden vuokra jää maksamatta?

Jos et ole ollut yhteydessä vuokravalvontaamme, etkä perintätoimistoon, puramme vuokrasopimuksesi. Tämä tarkoittaa sitä, että asumisesi päättyy. Siksi on tärkeää, että heti ongelmien ilmetessä, olet meihin yhteydessä.

Mistä saa apua?

Mikäli jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, ilmoittaudu heti TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi oma asiointi -palvelun kautta: www.te-palvelut.fi. TE-toimisto tekee työvoimapoliittisen lausunnon, jonka perusteella voit saada työttömyysetuutta. Jos kuulut ammattiliittoon tai työttömyyskassaan, ilmoittaudu myös silloin TE-toimistoon ja selvitä, saatko ansiosidonnaista päivärahaa.

Kelasta voit hakea työttömyysetuutta, asumistukea, toimeentulotukea, sairauspäivärahaa tai tartuntatautipäivärahaa: www.kela.fi

Kun olet ensin hakenut tukia Kelasta, voit hakea apua elämisen kuluihin myös sosiaalitoimistosta.

TVA Oy tarjoaa palveluohjausta ja neuvontaa asukkailleen asumiseen liittyvissä vaikeissa tilanteissa, jotka voivat liittyä vuokranmaksuongelmiin tai häätöuhkaan.

Yhteyttä voit ottaa
TVA asumisohjaaja Katja Viitala 044 423 5359
Sosiaalityöntekijä 040 639 7595
Sosiaaliohjaaja 040 639 7594

TVA:ta koskevaa ajankohtaista tietoa voit lukea nettisivuiltamme.