AsumisPLUS-vakuutus – Huolenpitoa asukkaista

Olemme ottaneet TVA:n omistamiin kiinteistöihin asukkaiden lisäturvaksi käyttöön Howden Finland Oy:n AsumisPLUS-vakuutuksen.

Mikä on AsumisPLUS-vakuutus?

AsumisPLUS-vakuutus on laaja ryhmätapaturmavakuutus taloyhtiön asukkaille. Vakuutettuina ovat kaikki asukkaat ja talkoisiin osallistuvat henkilöt. Tapaturman hoitokulujen osalta vakuutettuina ovat myös asukkaiden vieraat. Talon ulkopuolisten osalta vakuutus on voimassa rajoitetusti.

Missä vakuutus on voimassa?

Vakuutus on voimassa piha-alueella, yhteisissä tiloissa ja talkootyöhön liittyvillä matkoilla.

Mitä vakuutus kattaa?

Vakuutus kattaa ehtojen mukaan tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja 18.000 € ja vieraiden osalta 5.000 €. Tapaturman aiheuttamasta pysyvästä haitasta korvataan enintään 25.000 € ja tapaturmaisen kuoleman korvaus on 15.000 €. Tapaturman hoitokuluissa omavastuu on 0 €.

Vakuutus kattaa korvattavan tapaturman yhteydessä rikkoutuneet silmälasit, vaatteet, kuulokojeen, turvakypärän ja hammasproteesin. Vakuutusmäärä on 500 €/vahinko ja omaisuuden korvaamisessa on vahinkokohtainen 50 € omavastuu.

Vakuutus kattaa avainturvan, josta korvataan ehtojen mukaan lukon ja avaimen uusimisesta tai oven avaamisesta aiheutuneita kustannuksia, kun avain on kadonnut asukkaalta, se on varastettu tai se on asukkaan tahtomatta jäänyt asukkaan lukittuun asuntoon. Vakuutusmäärä on 300 €/vahinko, omavastuu 0 €.

Asumisen keskeytysturvasta korvataan ehtojen mukaan enintään 375 € sijaisasumisen kuluja, vuorokausikohtainen korvaus 75 €, omavastuu 0 €.

Toipilasturvasta korvataan kertakorvauksena 500 € vahingonkärsineelle, mikäli hän joutuu AsumisPLUS-vakuutuksesta korvattavan tapaturman seurauksena sairaalahoitoon vähintään kahdeksi vuorokaudeksi (kaksi yötä).

Miten toimin tapaturman sattuessa?

Lääkärin hoitoon on hakeuduttava 14 vuorokauden kuluessa tapaturman sattumisesta. Vakuutetun on ensin maksettava aiheutuneet hoitokulut, minkä jälkeen korvausta haetaan alkuperäisiä tositteita vastaan.

Miten haen korvausta?

Täyttäkää korvaushakemus ja lähettäkää se AIG Europe Ltd. sivuliikkeelle vahinkokäsittelyä varten. Korvausta haettaessa mainitse vakuutusnumero 102-3601 ja 119-4842.

Korvaushakemuksen voit lähettää:

  • sähköpostitse finlandclaims@aig.com
  • kirjeitse osoitteeseen (postimaksu on maksettu puolestanne):
    AIG Europe Limited (Finland)
    Tunnus 5008951
    00003 VASTAUSLÄHETYS

Tutustu AsumisPLUS-vakuutukseen lisää Howden Finland Oy:n nettisivuilla. Nettisivuilla voit myös tutustua lisää AsumisPLUS tuote-esitteeseen. Tavoitat Howden Finland Oy:n myös numerosta 09 5420 2400. Lisätietoja voit myös kysyä isännöitsijöiltämme.