Ympäristövastuullinen asuminen

TVA on ympäristövastuullinen vuokranantaja. Se tarkoittaa, että toimimme ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, ympäristölainsäädäntöä noudattaen. Ympäristöohjelmamme tavoitteena on asukkaiden, sidosryhmien ja henkilöstön ympäristötietoisuuden parantaminen sekä tietysti ympäristöstä huolehtiminen. Pyrimme aina tunnistamaan mahdolliset ympäristöriskit etukäteen.

Toivomme, että myös sinä huomiot arjessasi ympäristön. Näillä vinkeillä teet asumisestasi hieman vihreämpää.

Vinkkejä ympäristövastuulliseen asumiseen

Lämmitys

Tiesitkö, että asuinkiinteistön hoitokustannuksista noin kolmannes muodostuu energian- ja vedenkulutuksesta? Kulutusta voit vähentää hyvällä kiinteistön energiataloudellisella ylläpidolla.

Suurin osa kiinteistöjen energiakulutuksesta syntyy lämmityksen seurauksena. Liian korkeiden sisälämpötilojen alentaminen on tehokas ja helppo tapa vähentää lämmitysenergian kulutusta. Samalla parannat myös asumisen viihtyvyyttä, kun esimerkiksi suuret lämpötilaerot rakennuksen eri osissa tasoittuvat. Kiinnitä huomio mm. huone-, porras- ja varastotilojen oikeisiin lämpötiloihin. Oman huoneiston energiatehokkain tapa tuulettaa on nopea ristiveto.

Vesi

Voit vaikuttaa veden kulutukseen omilla toimilla kaikkein eniten. Vettä säästämällä vähennät myös energiankulutusta, sillä veden lämmittäminen ja puhdistaminen kuluttavat energiaa. Erityisesti lämpimän veden kulutukseen tulisi kiinnittää huomiota.

Tilastojen mukaan kerrostaloasunnoissa kuluu keskimäärin 150 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. Keskimäärin noin 40 % on lämmintä vettä.

Asuntokohtaiset vesimittarit pudottavat kulutettavan veden määrää keskimäärin noin 30 litraa asukasta kohden vuorokaudessa. Uudiskohteisiin ja laajoihin peruskorjauksiin sisältyy asuntokohtaisten vesimittareiden asennus. Asuntokohtaisten vesimittareiden asentaminen huoneistoihin ilman muuta korjausta ei kuitenkaan ole taloudellisesti perusteltua.

Vuotavat vesikalusteet, kuten hana tai wc-istuin lisäävät vedenkulutusta huomattavasti. Olethan yhteydessä huoltoyhtiöösi, mikäli havaitset vuotoa vesikalusteissa.

Sähkö

Sammuta tarpeettomat valot ja näytöt. Ota tarpeettomat johdot pois seinästä.  Omilla valinnoilla voit vähentää sähkönkulutustasi ja säästöjä syntyy hiljalleen käyttötottumuksia muuttamalla. Suuri merkitys on myös sillä, että kodin laitteita hankittaessa valitset vähän energiaa kuluttavia ja pitkään kestäviä tuotteita.

Kiinteistösähköä kuluu mm. erilaisiin sähköisiin laitteisiin, valaistukseen, ja saunoihin. Voit vähentää sähkönkulutusta kiinnittämällä huomiota sähkölaitteiden energiatehokkuuteen sekä niiden käyttöön, kuten turhien saunavuorojen karsimiseen.

Älä kuitenkaan säästä kiinteistövalaistuksessa. Se on turvallisuussyistä tärkeää.

Jäte ja kierrätys

Paras keino hillitä jätehuoltokustannusten kasvua on ehkäistä jätteen syntyä. Vuotuisesta sekajätteestä runsas kolmasosa koostuu biojätteestä, viidesosa pahvista, paperista ja kartongista ja vajaa kolmannes muusta palavasta jätteestä.

On tärkeää kierrättää ja lajitella jätteet. Mikäli kiinteistölläsi ei ole lajittelumahdollisuuksia, voit tarkistaa kotitalouksille tarkoitettujen hyödynnettävien jätemateriaalien kierrätyspisteiden tiedot paikallisen jätepalvelutuottajan sivulta.

Toimita hävitettävät huonekalut ja suuremmat jätemäärät suoraan jäteasemalle. Talon jäteastioita ei saa täyttää muuttojätteillä eikä jäteastioiden ulkopuolelle saa jättää huonekaluja tai muuta jätettä

Lajittelua tehostamalla ja kierrätystä sekä jätteiden hyöty- ja uudelleenkäyttöä lisäämällä on mahdollista ehkäistä kustannusten nousua. Jätteen loppusijoittaminen kaatopaikalle on kallein vaihtoehto niin taloudellisesti kuin ympäristönsuojelullisestikin.

Vikailmoitukset

Muistathan ilmoittaa havaituista vioista välittömästi huoltoyhtiölle? Vuotava hana, wc-säiliö tai putkivuoto voivat aiheuttaa turhaa kulutusta ja korjaamattomina aiheuttaa huomattavia lisävahinkoja.

Ympäristötietoisuus

Jokainen on vastuussa ympäristönsä hyvinvoinnista, sillä kaikki voivat omilla arkisilla valinnoillaan vaikuttaa energian ja materiaalien kulutukseen. Usein jo pienikin muutos käyttötottumuksissa saa aikaan tuntuvia vaikutuksia. Jokainen tekomme tai päätöksemme – niin kotona kuin työpaikallakin – vaikuttaa ympäristömme tulevaisuuteen.

Siisteys

Yleinen siisteys, viihtyvyys ja turvallisuus luovat mukavan asuinympäristön. Toimivat kiinteistökohtaiset jätteidenkeräys- ja lajittelupisteet auttavat järjestyksen ylläpidossa. Pidäthän siis yleisten alueiden siisteydestä huolta!