Minkälainen naapuri minä olen?

Muistatko, koska olet viimeksi jutellut naapurillesi tai vieraan ihmisen kanssa. Arjen pienet kanssakäymiset muodostavat kokonaisuuden, jolla on merkitystä enemmän kuin monesti uskommekaan.

Tervehtiminen, jutustelu, toisen kehuminen, auttaminen ja kohteliaisuus ovat asioita, jotka luovat positiivista energiaa sekä antajalle että vastaanottajalle.

Olisi toivottavaa, että nykymaailmassamme pystyisimme keskustelemaan asioista ja eri näkökulmista avoimesti. Jokainen meistä on erilainen ja meillä on oikeus eriäviin mielipiteisiin. Tämä on suuri rikkaus, koska se opettaa meitä näkemään asioita eri kantilta. Valitettavasti erinäkemykset voivat aiheuttaa ristiriitoja.

Paras tapa olisi pystyä keskustelemaan asioista suoraan, rauhallisesti ja provosoitumatta. Mikäli eripuraa syntyy, asiasta olisi hyvä keskustella suoraan asianomaisen kanssa ilman turhia välikäsiä.

Mikäli tästä huolimatta yhteistä näkemystä ei synny, on naapureiden mahdollista hyödyntää naapuruussovittelua.

Naapurussovittelussa käsitellään häiriöksi koettavia ja hankalaksi koettavia tilanteita sekä naapureiden välisiä asumiseen liittyviä erimielisyyksiä. Näitä voivat olla esimerkiksi häiritsevä käyttäytyminen ja yhteisten tilojen käyttö, asukastoimikuntien yhteistyön ongelmat, kiinteistöyhtiön ja asukkaiden välinen epäluottamus ja etniset/kulttuurikonfliktit. Sovittelu voi olla kahdenvälistä sovittelua tai laajempaa yhteisösovittelua (Naapuruussovittelu keskus, 2018).

Taloyhtiössä järjestetään usein pihatalkoita ja muita yhteisiä tapahtumia, joihin kannattaisi osallistua. Tämä yhdessäolo naapureiden kanssa lisää yhteenkuuluvuutta. Naapureiden välisen kanssakäymisen tulisi olla molempia osapuolia kunnioittavaa ja arvostavaa, mutta apuakin voisi pyytää ja antaa tarvittaessa.

Hienoa olisi, jos lomalle lähtiessään voisi vinkata naapurille, että on matkoilla. Näin vältetään turhat huolet ja sekaannukset.

Naapuria pystyy kunnioittamaan jo pelkästään omalla toiminnallaan, esimerkiksi noudattamalla hiljaisuusaikaa niin arkisin kuin viikonloppuisinkin. Mikäli olet järjestämässä juhlia, olisi niistä hyvä informoida muita naapureita etukäteen. Juhlat muutaman kerran vuodessa on toki sallittua, mutta joka viikonloppuinen juhlinta ei ilmoittamisesta huolimatta ole sallittua.

Myös yleisten tilojen, kuten pyykkituvan ja kuivaushuoneen asianmukainen käyttö sekä omien jälkien siivoaminen on tärkeää yhteisen viihtyvyyden kannalta. Arjessa tapahtuvat pienet teot luovat yhdessä merkittävän kokonaisuuden.

Olemalla itse hyvä naapuri, annat esimerkkiä muille ja saat annetun ilon moninkertaisena takaisin. Ehkä löydät myös uuden ystävän.

Elokuisin terveisin
markkinointisihteerit
Janita & Annina