Kiinteistönhoitajan arki

Kiinteistönhoitajat liikkuvat kohteillamme lähes joka päivä, vaikka et näe heitä aina. Siksi asukkaita kiinnostaa, mitä heidän arkeensa kuuluu. Lue blogiteksti niin saat selville, mitä kiinteistönhoitajan arkeen sisältyy ja onko heillä jotain mahdollisia työtehtäviä, jotka eivät näy asukkaille. 

Pitkäaikainen kiinteistönhoitaja on kaikkien etu

Pitkäaikainen kiinteistönhoitaja, joka tuntee talon, pihan ja ihmiset, on kaikkien asukkaiden sekä kiinteistön etu. Kiinteistönhoitajan työ on haasteineen moninaista ja samanlaisia päiviä ei ole koskaan. Tyytyväisistä asukkaista ja hyvin hoidetusta kiinteistöstä voi kiinteistönhoitaja ylpeästi edustaa huoltoyhtiötään. Hänellä onkin aina taskuissaan pieni öljypullo ja monitoimityökalu, jolla voi kiinteistössä kulkiessaan tehdä tarvittaessa pieniä huoltokorjauksia. Kiinteistönhoitaja vastaa asuntojen pienistä korjaustöistä, joista yleisimpiin työtehtäviin kuuluu vesikalusteiden korjaus ja viemäreiden aukaisut sekä kiinteiden kalustojen korjaukset.

Kiinteistönhoitajalla on taustalla myös toimiva työnjohto, joka opastaa, neuvoo sekä antaa tukea. Työnjohto järjestää sairastapauksissa aina sijaisen varsinaisen kiinteistönhoitajan paikalle. Näin ollen ei koskaan tarvittavat työt jää tekemättä. 

Hänen ollessa vapaalla, on huoltoyhtiöillä päivystys kiireellisiä tilanteita varten. Joskus päivystysvuorossa saattaa olla omakin huoltomies.

Nykyään kiinteistönhoitajan arki on kovin moninaista ja vaatii todella paljon teknillistä osaamista. Päivät ovat työntäyttäisiä ja kuluvat osittain kentällä ja osittain toimistolla. Kiinteistönhoitajalla on monta kiinteistöä samanaikaisesti hoidettavana. Ennen vanhaa kiinteistönhoitajat olivat talokohtaisia ja heitä kutsuttiin talonmiehiksi. Samalla kun he kävivät tekemässä asukkaalla korjaustoimenpiteen, oli lähes pakko jäädä aina asukkaan luokse kahville ja pullalle. Hassua, kuinka aika muuttuu.

Asukkaiden turvallisuudesta huolehtiminen

Kiinteistönhoitajan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu asukkaiden ja kiinteistön käyttäjien turvallisuudesta huolehtiminen. Tärkeimpiä tehtäviä ovat myös eri alueiden huolto-, siisteys-, korjaus- ja kunnostustyöt. Asukkaiden turvallisuuteen vaikuttavia työtehtäviä ovat lumityöt ja liukkauden esto. Lisäksi kiinteistönhoitajan on järjestettävä kattolumien ja jäiden poistaminen. Unohtamatta valaistusta, joka on pidettävä aina kunnossa, sekä sisätiloissa että ulkona.

Muita turvallisuuteen vaikuttavia työtehtäviä ovat muun muassa:

  • Ovien ja lukitusten toiminnan varmistus
  • Leikkialueiden laitteiden kunnossapito
  • Sammuttimien huollon varmistus
  • Oven aukaisut viranomaisille, kuten ensihoitajille, poliisille ja palokunnalle
  • Paloilmoitin järjestelmän testaus ja yleisten tilojen palovaroittimien kunnossapito.

Ulkohuoltotyöt

Kiinteistönhoitajan tulee huolehtia pihojen siisteydestä. Kaikki viihtyy paremmin, kun piha-alueet ovat siistit ja hoidetun näköiset. Kiinteistönhoitajan on huolehdittava myös pihavarusteiden, kuten penkkien, keinujen ja mattotelineiden kunnostuksesta. Liputuspäivinä kiinteistönhoitaja hoitaa liputuksen.  

Yleiset tilat

Yleisten tilojen osalta hän vastaa saunojen ja pesutupien laitteiden kunnossapidosta. Kiinteistönhoitaja voi tehdä korjaukset vain siihen asti, miten pienillä työkaluilla pärjää. Jos nämä eivät riitä avuksi, tällöin tarvitaan paikalle korjauksiin mahdollisesti myös sähkömiestä, putkimiestä tai timpuria.

Kausityöt

Kausitöihin kuuluu muun muassa syksyn lehtien keruu ja talven konelumityöt. Kiinteistönhoitaja hoitaa kaikki käsin tehtävät lumityöt, kuten ovien edustat ja portaikot. Keväällä vuorossa on taas hiekoitushiekan poisto ja pihojen pesut. Kesällä edessä on nurmien leikkuut, joka onkin usein hyvä kesätyö opiskeleville nuorille. Kausityöt ovat töitä, joissa huoltomies saa aina lisätyövoimaa avuksi.

Energiansäästö

Energiansäästö on huomattavasti korostunut kiinteistöissä ja siksi onkin koko ajan oltava tarkkana, että ilmanvaihto ja lämpölaitteet toimivat moitteettomasti. Kiinteistönhoitajan on säännöllisesti seurattava kulutuksia ja tarvittaessa tehtävä korjaus- tai säätötöitä.  

Kiinteistönhoitajan haasteita arjessa

Haasteena kiinteistönhoitajalle on kiinteistöjen talotekniikan jatkuva kehittyminen. Lämpö, vesi, sähkö ja ilmanvaihtolaitteet automatisoituvat kovaa vauhtia ja kiinteistönhoitajan on koko ajan pysyttävä mukana kehityksessä sekä opiskeltava uusia asioita.

Kiinteistön huolto-ohjelmat edellyttävät paljon teknillistä osaamista. Näitä on tehtävä huolto-ohjelman kautta, jotta talon tekniikka toimii. Tällöin kiinteistönhoitajaa ei näe, sillä hän keskittyy intensiivisesti tekniikkatilassa talon tekniikan ylläpitämiseen. Huolto-ohjelmaa hän seuraa omasta työhuoneesta käsin.

Kiinteistönhoitajat tekevät tärkeää työtä ja muistetaan arvostaa sitä.

markkinointisihteeri & tekninen tarkastaja
Janita & Timo