Airbnb vuokra-asuntomaailmassa

Olet saattanut huomata, että Airbnb on näkynyt viime aikoina paljon otsikoissa ja sinulla saattaa olla siitä myös omakohtaista kokemusta. Useimmille Airbnb ei ole vain tapa tienata, vaan se on myös mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja erilaisiin kulttuureihin. Tästä huolimatta Airbnb vuokraukseen olisi hyvä perehtyä kunnolla.

Elämäntilanteesi muuttuessa, voit tiedustella isännöitsijältämme mahdollisuuttasi alivuokrata tai jälleenvuokrata asuntoasi.

Alivuokraus

Alivuokrauksesta on kyse silloin kun joku muuttaa kanssasi asumaan ja alivuokrattuna on enintään puolet huoneistosta. Tämä tarkoittaa sitä, että vuokralainen ottaa vuokraamaansa huoneistoon toisen asukkaan ja tekevät siitä keskenään vuokrasopimuksen. Alkuperäinen vuokranantaja ei ole tämän sopimuksen osapuoli.

Alivuokrausta TVA ei kiellä. Alivuokrasuhteessa sinä päävuokralaisena toimit siis vuokranantajana ja olet täydessä vastuussa kaikesta mitä asunnossasi tapahtuu. Huomioithan, että sinun tulee ensiksi keskustella asiasta isännöitsijän kanssa.

Jälleenvuokraus

Jälleenvuokraus on kiellettyä ilman vuokranantajan lupaa. Vuokralainen saa enintään kahdeksi vuodeksi luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta. Vuokralaisen on viimeistään kuukautta ennen huoneiston käytön väliaikaista luovutusta kirjallisesti ilmoitettava asiasta vuokranantajalle.

Airbnb

TVA:lla on vapaa- ja aravarahoitteisia kohteita. Lain mukaan vapaarahoitteisesta ja ARA-asunnosta ei voi pyytää enempää vuokraa kuin mitä siitä itse maksaa. Mikäli asunnon vuokraa kalustettuna, voi vuokralaisen käyttöön jäävistä kalusteita kuitenkin periä kohtuullista lisävuokraa. ARAn ja useiden vuokranantajien tulkinnan mukaan huoneenvuokralaki ei anna oikeutta Airbnb:n kaltaiseen vuokraukseen. Yksiselitteisesti sitä ei ole laissa kielletty, mutta useimmiten vuokraukseen vaadittavat ehdot eivät tällaisessa majoitustoiminnassa täyty. Tästä johtuen monet vuokranantajat ovat kieltäneet tämän kokonaan.

Tiesithän, että asunnon tarjoajan pitää ottaa huomioon se, että rajanveto vuokralainsäädännön sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan lainsäädännön välillä on epäselvä. Aina ei ole selvää, tulkitaanko asunnon tarjoaminen Airbnb:ssä vuokraamiseksi vai majoittamiseksi, sekä millaiset viranomaismääräykset sitä koskevat. Lähtökohtaisesti mitä pienimuotoisemmasta toiminnasta on kyse, esimerkiksi oman asunnon tarjoamisesta satunnaisesti, on tämä vuokraamiseen rinnastettavaa toimintaa.

Airbnb nyt ja tulevaisuudessa

Airbnb tulee varmasti tulevaisuudessakin jakamaan mielipiteitä. Parhaimmillaan se voi olla avartava kokemus ja mahdollisuus, mutta maalaisjärkeä on hyvä käyttää toiminnan suhteen. Ennakkoluuloisuus on monesti kokemuksen ja tiedon puutetta, mutta asioita kannattaa silti tarkastella eri näkökulmista huomioiden uhkat ja mahdollisuudet sekä noudattaa pelisääntöjä. Mikäli olet pohtinut vuokra-asuntosi vuokraamista Airbnb sivuston kautta, on sinun oltava tietoinen vuokranantajan suhtautumisesta asiaan.

Pelottavin Halloween terveisin,
markkinointisihteerit
Janita & Annina

Lähteet:
yle.fi/uutiset/3-10240038
https://www.kiinteistolehti.fi/vuokratun-huoneiston-edelleenluovutus/