Mitä vapaarahoitteinen ja ARAVA-rahoitteinen tarkoittavat?

Tarjoamme sekä vapaarahoitteisia että ARAVA-rahoitteisia vuokra-asuntoja.

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot rakennetaan ilman valtion tukea. Vapaarahoitteisen asunnon hakijalle ei aseteta ehtoja tai tulorajoja. Kaikki voivat hakea vapaarahoitteisia asuntoja.

Arava-rahoituksella rakennetut vuokra-asunnot ovat valtiontukemia asuntoja, joiden asukasvalinnassa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja kehityskeskuksen asetuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Huomioithan ARAVA-ehdot asuntoa hakiessasi. http://www.ara.fi/fi-FI/ARAasuntokanta/ARAvuokraasunnot/Asukasvalinta