Hakemuksen liitteet

Mikäli otat vastaan Aravakohteen, tulee tarvittavat liitteet toimittaa ennen vuokrasopimuksen allekirjoitusta.

Verotuspäätös

Verotuspäätös kaikilta huoneistoon muutavilta 18-vuotiailta ja kiinteistön osalta kiinteistöverolippu.

Mikäli verotuksesta ilmenee, että hakijaruokakunnasta joku omistaa osakkeen tai kiinteistön esim. vapaa-ajan asunnon tarvitaan myyntihinta-arvio sen todellisesta arvosta. Jos kiinteistö tai osake on myyty tarvitaan valokopio kauppakirjasta. Maksetuista asuntolainoista tarvitaan kuittijäljennökset.

Mahdollisista veloista tarvitaan pankin selvitys, tieto lainan käyttötarkoituksesta sekä euromäärästä.

Selvitys kuukausituloista

 • Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistus edellisen puolen vuoden bruttotuloista tai viimeisin palkkanauha.
 • Työttömältä Kelan tai ammattiliiton antama työttömyyskorvauspäätös ja viimeisin maksuilmoitus.
 • Lomautetulta tai sairaslomalla olevalta korvauspäätöksen ja maksuilmoituksen lisäksi palkkatodistus.
 • 18-vuotta täyttäneiltä opiskelevilta perheenjäseniltä opiskelutodistus, josta ilmenee opiskelun alkamis- ja päättymisajankohta.
 • Opintolainoista todistus, sekä todistus mahdollisesta opintotuesta ja aikuisopintorahasta.
 • Eläkeläiseltä viimeiset päätökset kaikista hänelle maksettavista eläkkeistä. Pankin antama todistus tai selvitys ennakonpidätyksestä ei kelpaa.
 • Liikkeen- tai ammatinharjoittajalta viimeisin tilinpäätös.
 • Äitiyslomalla tai hoitovapaalla olevalta selvitys tuloista ennen äitiyslomaa ja lisäksi äitiyspäivärahapäätös.
 • Asevelvollisuutta suorittavalta todistus joukko-osastolta sekä selvitys tuloista ennen palvelusta.

Muita liitteitä

 • Muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota kuten raskaustodistus
 • Asunnon asumiskelvottomuus, muuttouhka nykyisestä asunnosta tai paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä.
 • Alaikäiseltä hakijalta vanhempien / huoltajan suostumus (pdf) hakemuksen liitteeksi.
 • Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa ja kopio passista.